Jane’s Walk


And Why “Jane’s Walk”?

Old buildings often need new ideas.
(Stare zgradbe velikokrat potrebujejo nove ideje/vsebine.)

Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.
(Mesta nudijo vse vsem le takrat, ko so soustvarjana od vseh.)


In kdo je bila legendarna Jane Jacobs, ki bi letos praznovala svoj 100-ti rojstni dan?! V knjigi Umiranje in življenje velikih ameriških mest (1961) je urbanistka in aktivistka ostro kritizirala modernistično urbanistično planiranje petdesetih kot odgovorno za zaton mnogih mest in sosesk širom po Ameriki, ki premalo upošteva človeka. Jane Jacobs pa je nasprotno zagovarjala način življenja v skupnostih z vsemi svojimi kompleksnimi plastmi in organskim urbanim utripom mesta, z optimalno gostoto poselitve, kjer mešana raba prostora osmišlja ulice tekom celotnega dneva in so ulice/ kareji čim krajši in čim bolj prehodni, skratka da je omogočena čimvečja interakcijo prebivalcev v prostoru. Naklonjena je bila zgradbam različnih starosti in karakterja, znana sta njena reka:

“Stare zgradbe velikokrat potrebujejo nove ideje/vsebine.” (Old buildings often need new ideas.)

“Mesta nudijo vse vsem le takrat, ko so soustvarjana od vseh.” (Cities have the capability of providing something for everybody, only because, and only when, they are created by everybody.)